درباره ما

فناوری اینترنت را می توان برای خرید های باز،آماد و پشتیبانی های ورودی،مدیریت موجودی و سیستم سفارش دهی مجدد برای گروه انحصاری از تامین کنندگان منتخب که از طریق اینترنت انحصاری خارجی ،یعنی اکسترانت شرکت به سیستم های پشتیبان شرکت ،دسترسی مسقیم دارند،مورد استفاده قرار می گیرند.به این ترتیب شرکت تجارت مبین اندیشه پرداز با تامین کنندگان ،تولید کنندگان و یا توزیع کنندگان،دقیق تر،سریع تر و راحت تر وارد تجارت می شود و می توانید پلی به سوی خرده فروشان  یا همان سوپر مارکت های سراسر کشور را ایجاد نماید ،چرا که باعث حذف فرآیند کاغذ بازی ،حذف محدودیت زمان و مکان ،کاهش و کنترل ترافیک و افزایش فروش شده و سیسم های سریع تر و راحت تر و هوشمند تر به روی شرکای تامین کنندگان و سوپر مارکت ها می شود و باعث سبب تقویت رابطه مشارکت می گردد.

دنیس، اولین وبزرگترین مرجع  و بنگاه پخش  محصولات مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در کشور همواره سعی بر این داشته تا با پیشرفت علم و تکنولوژی موجب سهولت در خرید وفروش های رومزه بین تولید کنندگان ،توزیع کنندگان از یک طرف و از طرفی دیگر فروشگاه های مواد غذایی و هایپر مارکت ها را فراهم نماید.