قاتل جدید جوانان؛ مرگ خاموشی به نام زولپیدم/ دارویی که پس از مصرف، همه گذشته را پاک می‌کند!

“وقتی صبح از خواب بیدار شدم کارهای شرم آوری که شب گذشته انجام داده بودم را به خاطر نمی آوردم، من حتی نمی توانم آن کارها را به زبان بیاورم”؛ این عبارت، گوشه ای از صحبت های جوانی است که از قرص زولپیدم استفاده می‌کرد.

ویزای سفر اربعین رایگان است

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با بیان “چنانچه اعزام زائران کشورمان به عراق آغاز شود، ویزای آنها رایگان خواهد بود”، جزئیات اعزام زائران ایرانی برای اربعین حسینی(ع) امسال را تشریح کرد.